O školi

Opći podaci o školi:

Untitled-1

 

O Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj:

Srednja škola je ustanova u kojoj se vrši srednje obrazovanje i odgoj učenika koji su završili osnovnu školu. Srednja škola ima svojstvo pravnog lica.

U srednjoj  školi se ostvaruju, pored općeobrazovnog i stručni programi III i IV stepena stručne spreme, te stiču zvanja i zanimanja odgovarajuće struke.

Razvoj djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja utvrđuje se planom koji donosi Skupština Zeničko-dobojskog kantona, uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog vijeća.

U Mješovitoj srednjoj školi obrazuju se redovni i vanredni učenici za odgovarajuća zvanja i zanimanja u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju.

Nastavnim planom i programom utvrđuje se zvanje i zanimanje i trajanje obrazovanja, te odnos općeobrazovnog, stručno-teorijskog sadržaja i praktične nastave.

Javna ustanova Mješovita srednja škola, Tešanj kao odgojno-obrazovna institucija djeluje od 1997. godine, te svojim učenicima pruža bazu u praktično-teorijskoj naobrazbi.

Prateći savremene metode odgojno-obrazovnog rada Javna ustanova Mješovita srednja škola, Tešanj iste usavršava kontinuirano, poboljšavajući nastavne planove i programe, a u sadašnjici se primjenjuju nastavni planovi i programi evropskih standarda. Nastavni planovi i programi, EU-VET i GTZ, uvedeni su za sva zanimanja i zvanja koja postoje, ali tendencija je, da se isti kontinuirano uvode i za ostala zvanja i zanimanja u budućnosti.

Menadžment škole, kao i svi njeni uposlenici, lahko su se prilagodili promjenama formi nastavnih planova i programa, a u cilju pružanja bolje odgojno-obrazovne podloge svojim učenicima.

Od 1998., godine Škola učestvuje u reformi srednjeg stručnog obrazovanja podržanog od strane Evropske unije i PHARE programa koji je trajao od 2001., godine, nakon čega slijedi produžavanje ovog programa pod nazivom CARDS.

Od 2003. godine Škola učestvuje u EU-VET programu u okviru projekata za proizvodnju i prehranu hrane, u čiju implementaciju je bilo uključeno 25 škola iz BiH.

Od školske 2010/2011., godine u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj obrazovat će se i učenici IV stepena za zvanja: poslovno-pravni tehničar, prehrambeni tehničar, veterinarski tehničar  i tehničar mehatronike, i  učenici za zanimanja trećeg stepena: vozač motornih vozila, instalater, obrađivać metala rezanjem i monter suhe gradnje u sklopu EU-VET nastavnog plana i programa.

Škola ima uspješnu saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Pedagoškim zavodom, lokalnom zajednicom, nevladinim organizacijama, drugim školama, organizacijama i školama iz drugih zemalja.

Programi dokvalificiranja, preobuke, stručnog usavršavanja, redovno se obavljaju u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj. Kao ciljevi, smanjenje nezaposlenih osoba te cjeloživotno učenje, usmjeravaju Školu u  ključne probleme i njihovo prevazilaženje, a njene uposlenike čini svjetlijim primjerima u okviru odgojno-obrazovnog procesa.

Škola danas:

Danas se u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj stručno osposobljavaju učenici kroz savladavanje nastavnog plana u praksi za 6 zvanja i 17 zanimanja, raspoređenih u okviru 10 porodica zanimanja. Danas Mješovita srednja škola, Tešanj predstavlja jednu od 10 najboljih škola u BiH.

U slijedećoj tabeli prikazano je koje srednje škole postoje u sklopu Mješovite srednje škole:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nastava u MSŠ Tešanj

Nastava u MSŠ Tešanj je organizirana u dvije smjene. Početak nastave je u 7:00 sati, a završetak u 18:55 sati. Niže je navedena detaljna satnica po smjenama. Jedan nastavni sat/čas traje 45 minuta, mali odmor između dva sata/časa traje 5 min., a veliki odmor 15 min. Tijekom svake smjene postoji jedan veliki odmor i to između 3. i 4. sata/časa, odnosno od 9:25 do 9:40 i od 15:25 do 15:40.

……….Prva smjena                                                                                              Druga smjena

SAT/ČAS. POČETAK  – KRAJ                                                                  SAT/ČAS. POČETAK  – KRAJ

…….1.  7:00  – 7:45                                                                                          1. 13:00 – 13:45

…….2.  7:50  – 8:35                                                                                           2. 13:50  – 14:35

…….3.  8:40  – 9:25                                                                                            3. 14:40  – 15:25

…….4.  9:40  – 10:25                                                                                         4. 15:40  – 16:25

…….5.  10:30 – 11:15                                                                                         5. 16:30  – 17:15

…….6.  11:20  – 12:05                                                                                         6. 17:20  – 18:05

…….7.  12:10  – 12:55                                                                                         7. 18:10  – 18:55

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………