Kontakt

Možete nas kontaktirati:

Adresa:

Mješovita srednja škola Tešanj

 

 

Ul.Patriotske lige

 

 

74260 Tešanj

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel/Fax.: 032/465-149

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Direktor:

tel : 032/465-150 ; e-mail:  muharemsaracevic@yahoo.com

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pomoćnik direktora 1:

tel : 032/465-151

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pomoćnik direktora 2:

tel: 032/465-152

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Računovodstvo:

tel: 032/465-153

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.
Web site: http://msst.edu.ba

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….