Archive for the ‘Aktuelne vijesti’ Category

Mješovita srednja škola na svečanom prijemu u zgradi Ambasade Češke Republike

16.02.2018.godine u zgradi Ambasade Češke Republike upriličen je svečani prijem povodom potpisivanja ugovora u okviru projekta  „SPOJIMO SE NA SUNCE“.Na konkurs je prijavljeno 150 projekata od kojih je samo pet odobreno,a među tih pet je i projekat Mješovite srednje škole „SPOJIMO SE NA SUNCE“ za koji je izdvojen i najveći iznos 29 900 KM.Projektom je predviđeno instaliranje solarne centrale i zamjena postojeće rasvjete energetski efikasnom LED rasvjetom.

Kompletnu instalaciju solarnog panela i centrale radit će učenici i profesori Mješovite srednje škole Tešanj, a proizvedena energija će se iskoristiti u radionicama škole.

Zahvaljujemo se Ambasadi Republike  Češke što će omogućiti da se ovaj projekat realizira  u našoj školi.

 

             

Mješovita srednja škola Tešanj,dobila opremu kroz projekat “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse”

U sklopu aktivnosti tehničkog opremanja Škole u okviru Projekta pod nazivom: “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse”, koji se implementira u okviru Programa Prilika Plus, podržanog od strane Vlade Švicarske, sa realizacijom u JU Mješovita srednja škola Tešanj, dana 08.02.2018. godine opremljen je kabintet CNC tehnologija. Kabinet je dobio novog člana i to CNC mašinu EMCO Concept Turn 60 kao i SMART ekran za interaktivno prenošenje znanja učenicima zanimanja CNC operater ali i učenika ostalih srodnih zanimanja koji redovno pohađaju srednje stručno obrazovanje u našoj školi. Nakon instalacije navedene opreme kao i uspješnog puštanja u rad uslijedila je jednodnevna obuka nastavnika aktiva mašinske struke škole u praktičnom i teoretskom dijelu. Obuka je imala za cilj da se nastavnici osposobe za uspješno rukovanje CNC mašinom kao i Interaktivnim ekranom. Obuku, instalaciju i puštanje mašine u rad realizovali su predstavnici slovenačke firme DECCA. Ovim putem kolektiv JU MSŠ Tešanj zahvaljuje se donatoru Vladi Švicarske, operativnom partneru u projektu Privrednoj komori ZDK, partneru u koordinaciji/koordinatoru Programu Prilika Plus, isporučiocu opreme firmi DIAL-M Sarajevo, Općini Tešanj za nesebičnu podršku u renoviranju kabineta i predstavnicima frime DECCA Slovenija.

 

        

        

                              

Mješovita srednja škola,Tešanj realizator projekta “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse “

Dana 5.2. 2018. godine u sali hotela “Villa” Tešanj održana je prezentacija projekta pod nazivom                “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj –  od dobre do bolje prakse” koji se implementira u okviru Programa Prilika Plus, a podržan je od strane Vlade Švicarske.  Realizaciju projekta vrši JU Mješovita srednja škola,Tešanj.

Na samom početku Projektni Asistent Damir Kadribašić,prof. je pozdravio sve prisutne goste, zahvalio se na dolasku i prezentovao sam tok prezentacije projekta. Potom je pozvao voditelja projekta Muharema Saračevića, prof. koji je prisutne upoznao o samom projektu. Naveo je koji su glavni akteri projekta : JU MSŠ Tešanj, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, Općina Tešanj, APOSO, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoški zavod, Udruženje privrednika ” Biznis centar Tešanj – Jelah”, preduzeća iz metalskog i ugostiteljskog sektora. Rečeno je da je vrijednost cjelokupnog projekta 223.635,00 KM  od toga 111.735,00 KM se odnosi na nabavku didaktičke CNC mašine sa pratećom opremom te nabavku profesionalne opreme za kabinet kuharstva i usluživanja. Cjelokupna nabavka opreme za navedene kabinete bit će finansirana od strane Vlade Švicarske.

Takođe  prisutnima se obratila koordinator projekta Prilika Plus Snježana Đurišić. Dala svoj osvrt na projekat i to zašto je baš Tešanj odabran kao nosioc projekta.

Od gostiju još su se obraćali Melisa Džampo ( Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona) , ispred Općine Tešanj gđa. Azra Muslija, UP “Biznis centar Tešanj-Jelah” gosp. Osmo Saračević i ugostiteljstva gosp. Namko Širbegović.

Nakon oficijelnog sastanka akteri projekta su dali izjave za medije i u svoje druženje nastavili u restoranu ” Ukus”.

 

                         

Mješovita srednja škola-konkurs za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

Broj:124/2018

Datum: 06.02.2018.godine

 

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 5/14) i  Odluke Školskog odbora škole broj: 113 /2018  od  05.02.2018.godine , Javna ustanova Mješovita srednja škola Tešanj,raspisuje

K O N K U R S

za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

 

 

 1. Prehrambeni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 2. Poljoprivredni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 3. Poslovno-pravni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 4. Tehničar drumskog saobraćaja,maksimalno 20 polaznika
 5. Vozač motornih vozila,maksimalno 20 polaznika
 6. Zavarivač,maksimalno 20 polaznika
 7. Kuhar,maksimalno 20 polaznika

 

JU Mješovita srednja škola,Tešanj je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih Rješenjem Općinskog suda u Zenici,broj:043-0-Reg-17-001138  od 15.11. 2017.godine.

JU Mješovitoj srednjoj školi,Tešanj je odobreno obrazovanje odraslih Rješenjem o reverifikaciji uvjeta i programa rada Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona,broj:10-38-5753-06-02/17 od 22.09.2017.godine.

Izvođenje programa za obrazovanje odraslih je školi odobreno Rješenjem Ministarstva za obrazovanje ,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona,broj:10-38-2825-1/17 od 04.12.2017.godine.

 

U skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih za polaznike se organizuje instruktivna nastava i nakon odslušane instruktivne nastave polaznici polažu ispite. Maturski-završni ispit polažu polaznici koji su položili sve ispite. Nakon polaganja svih ispita i maturskog-završnog ispita,polaznicima se izdaju svjedodžbe o završenim razredima i diploma o završenom srednjem obrazovanju odraslih po modularnom NPIP koji je u skladu sa standardima zemalja Europske unije (EU VET).

Polaznici plaćaju školarinu u skladu sa Odlukom Školskog odbora o visini školarine obrazovanja odraslih po jednom polazniku,broj: 112 /2018 od 05.02.2018.godine.

Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom a da nemaju status učenika ili studenta.

Ukoliko se prijavi veći broj zainteresovanih osoba od broja slobodnih mjesta prednost pri upisu imaju polaznici sa manjom razlikom predmeta za polaganje.

 

Uz Zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih
 2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju završenu samo osnovnu školu
 3. Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju
 4. Nostrifikaciju Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona za svjedodžbe stečene u inostranstvu

 

Konkurs je otvoren od 06.02.2018.godine do 20.02.2018.godine.

 

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u sekretarijat škole radnim danom u vremenu od 8 do 12 sati.

Nakon verifikacije upisa polaznika obrazovanja odraslih od strane Školskog odbora spisak primljenih polaznika se oglašava na oglasnoj ploči škole.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:032/465-149; 032/465-150; 032/465-151.

 

DIREKTOR

Muharem Saračević,prof.

Ambasada Republike Češke će donirati opremu za obnovljive izvore energije u Mješovitu srednju školu Tešanj

Projekat „SPOJIMO SE NA SUNCE“ se bavi iskorištavanjem obnovljivih izvora energije. Ideja je da se iskoristi energija Sunca i pretvori u eleketričnu energiju kako bismo smanjili troškove utroška električne energije i povećali energetsku efikasnost. Osim toga želimo smanjiti uticaj štetnih plinova poput CO2 na našu okolinu.

Cilj projekta ja da se podigne svijest kod učenika, uposlenika i lokalne zajednice o racionalnom korištenju električne energije, te o većem korištenju obnovljivih izvora energije. Učenici bi takođe kroz sam projekat dobili dodatnu edukaciju o korištenju obnovljivih izvora energije .

Kompletnu instalaciju solarnog panela i centrale radit će učenici i profesori Mješovite srednje škole Tešanj, a proizvedena energija će se iskoristiti u radionicama škole.Vrijednost projekta je 29.900,00 KM u koju je uključena i zamjena postojeće rasvjete energetski efikasnom LED rasvjetom.

Zahvaljujemo se Ambasadi Republike  Češke što će omogućiti da se ovaj projekat realizira  u našoj Školi.

 

                                              

Tešanj,19.01.2018.godine

Foto Sekcija

Mješovita srednja škola u posjeti Školskom centru u Velenju

19.i 20.12.2017.godine,direktor Muharem Saračević i profesori Jasminka Mujkanović, Sulejman Hodžić i Sakib Ahmić su bili u radnoj posjeti Školskom centru u Velenju.

Cilj posjete je dogovor oko saradnje odnosno obuke nastavnog kadra Mješovite srednje škole od strane mentora iz Školskog centra iz Velenja na savremenim CNC mašinama.

Na radnom sastanku direktor Mješovite srednje škole Tešanj, Muharem Saračević je prezentovao projekat Švicarske organizacije „ Prilika Plus“ na koji je škola aplicirala i koji je već u fazi realizacije.

U sklopu projekta je nabavka nove didaktičke CNC mašine EMCO concept Turn 60. Za ovu mašinu je neophodna obuka koju mogu obaviti profesori Školskog centra Velenje.

Na radnom sastanku je dogovoren termin izvođenja obuke,dogovoreno je i da mentori iz Školskog centra Velenje pripreme i potrebnu literaturu koju bi naši profesori mogli koristiti kako za nastavni proces tako i za obuku i usavršavanje odraslih.

Tokom boravka u Velenju upriličena je i posjeta našim učenicima koji su na školovanju u Školskom centru u Velenju.
Profesor Primož Golob koji je bio mentor za izradu maturskog rada bivših učenika Školskog centra pokazao je rad a to je šah.Učenici Halilović Nadin,Salkanović Ahmed i Hukić Senahid su kompletan rad uradili na CNC mašini,figure su napravili od aluminijuma i plastike a tablu od drveta.

 

                                                                  

Mješovitu srednju školu posjetili eksperti partnerske organizacije Kultur Kontakt Austria

24.11.2017.godine Mješovitu srednju školu Tešanj su posjetili eksperti partnerske organizacije Kultur Kontakt Austria.Po dolasku eksperte je dočekao direktor škole Muharem Saračević i pomoćnik direktora Damir Kadribašić.U prostoriji škole direktor je gostima ukratko prestavio školu (plan rada,viziju,misiju,projekti koji su realizovani,trenutne projekte u koje je uključena škola).Poslije predstavljana škole eksperti zajedno sa direktorom i pomoćnikom su posjetili firmu „Medena Commerce“ gdje naši učenici obavljaju praktičnu nastavu za zanimanje operater na CNC mašinama.Nakon posjete firmi Medena Commerce eksperti su obišli kabinet u školi za mehatroniku i kabinet CAD/CAM gdje su im učenici zajedno sa profesorima prezentovali i pokazali šta rade na praktičnoj nastavi i stručnim predmetima,takođe su obišli i Poljoprivrednu školu,stakleničku i plasteničku proizvodnju.Eksperti su bili oduševljeni radom i opremom škole a i samim znanjem učenika.

 

                

PREDSTAVNICI MJEŠOVITE SREDNJE ŠOLE TEŠANJ U LABINU NA RADNOM SASTANKU DIREKTORA I MENTORA ZA BALKAN JUNIOR 2018.

 

U nedjelju 5.11.2017. predstavnici država odnosno škola iz Srbije (Valjevo) TEHNIČKA ŠKOLA, Bosne i Hercegovine (Tešanj) JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, Slovenije (Velenje) ŠKOLSKI CENTAR VELENJE, Rumunjske (Constanta) COLEGIUL TEHNIC „TOMIS“, Turske (Istanbul) INONU MTAL, Crne Gore (Nikšić) JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA i kao domaćini iz Hrvatske (Labin) SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE okupili su se u Hotel & Casa Valamar Sanfior u Rapcu, a povod radnog sastanka bila je priprema natjecanja Balkan Junior 2018. koje će se održati u Labinu od 10. do 13. maja.
Direktor Srednje škole Mate Blažine Čedomir Ružić nakon dobrodošlice sudionicima sastanka prezentirao je Školu te njene međunarodne aktivnosti. Nakon toga delegacija se uputila u prostorije Grada Labina, gdje im se u maloj vijećnici prigodnim govorom obratila zamjenica gradonačelnika Federika Mohorović Čekada, koja je iskazala zadovoljstvo dosadašnjim organiziranim susretima te potporu i podršku Grada Labina u organizaciji domaćinstva projekta Balkan Junior u Labinu 2018. godine. Na kraju predstavnici Balkan Juniora zahvalili su se na gostoprimstvu, razmijenili su prigodne poklone sa predstavnicima Grada i Škole te otišli sa pozitivnim dojmovima cjelokupnog radnog sastanka, a raduju se ponovnom susretu u Labinu.
Našu školu su predstavljali mentori Mujo Zeničanin,Jasminka Mujkanović i Sakib Ahmić sa direktorom Škole Muharemom Saračević.

                         

           

Mješovita srednja škola Tešanj-2.mjesto,Goražde “Dani jabuke 2017”

    U organizaciji Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine i JU Srednje stručne škole Džemal Bijedić Goražde,  u petak 13. oktobra 2017.  u okviru organizacije Dani jabuke 2017. održano je takmičenje na temu Jabuka u tradicionalnoj i modernoj gastronomiji za učenike srednjih škola s područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Učešće u takmičenju uzelo je deset škola.

 

     Takmičenje je realizovano pripremom deserta od jabuke. U konkurenciji za najbolji rad učešće je uzela i JU Mješovita srednja škola Tešanj koju su na ovom takmičenju predstavljale učenice Amina Fejzić i Adelisa Adžić, mentor Munevera Alić, te osvojile 2. mjesto i posebna priznanja i pohvale za kreativni i higijenski dio realizacije zadatka.

                 

POPIS STRUČNIH KVALIFIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Neumu se održao dvodnevni  (12.i 13.10.2017.god.) seminar na temu  “POPIS STRUČNIH KVALIFIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI”  pod pokroviteljstvom ETF (Eropska trening fondacija) iz Torina (Italija). Uz eminentne stručnjake iz oblasti stručnog obrazovanja našu školu u panel diskusiji je dostojno predstavio PezerEldar, učenik drugog razreda fizioterapeutski tehničar, zajedno sa učenicima iz Posušja, Brčkog i Zvornika. Na konferenciji je učestvovao director Mješovite srednje škole Muharem Saračević.

Seminar je imao za cilj predstavljanje rezultata Popisa i Analize stručnih kvalifikacija u BiH.

Očekivani ishodi ovog seminara su:

 1. Postići konsenzus o korištenju rezultata Popisa i Analize za dalji razvoj kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini.
 2. Usaglasiti se oko potrebe za revidiranjem postojećih kvalifikacija idefiniranjem ishoda učenja.
Pretraga
Arhiva vijesti: