Opći podaci o školi:

JU Mješovita srednja škola, Tešanj

O Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj:

Srednja škola je ustanova u kojoj se vrši srednje obrazovanje i odgoj učenika koji su završili osnovnu školu. Srednja škola ima svojstvo pravnog lica.

U srednjoj  školi se ostvaruju, pored općeobrazovnog i stručni programi III i IV stepena stručne spreme, te stiču zvanja i zanimanja odgovarajuće struke.

Razvoj djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja utvrđuje se planom koji donosi Skupština Zeničko-dobojskog kantona, uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog vijeća.

U Mješovitoj srednjoj školi obrazuju se redovni i vanredni učenici za odgovarajuća zvanja i zanimanja u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju.

Nastavnim planom i programom utvrđuje se zvanje i zanimanje i trajanje obrazovanja, te odnos općeobrazovnog, stručno-teorijskog sadržaja i praktične nastave.

Javna ustanova Mješovita srednja škola, Tešanj kao odgojno-obrazovna institucija djeluje od 1997. godine, te svojim učenicima pruža bazu u praktično-teorijskoj naobrazbi.

Prateći savremene metode odgojno-obrazovnog rada Javna ustanova Mješovita srednja škola, Tešanj iste usavršava kontinuirano, poboljšavajući nastavne planove i programe, a u sadašnjici se primjenjuju nastavni planovi i programi evropskih standarda. Nastavni planovi i programi, EU-VET i GTZ, uvedeni su za sva zanimanja i zvanja koja postoje, ali tendencija je, da se isti kontinuirano uvode i za ostala zvanja i zanimanja u budućnosti.

Menadžment škole, kao i svi njeni uposlenici, lahko su se prilagodili promjenama formi nastavnih planova i programa, a u cilju pružanja bolje odgojno-obrazovne podloge svojim učenicima.

Od 1998., godine Škola učestvuje u reformi srednjeg stručnog obrazovanja podržanog od strane Evropske unije i PHARE programa koji je trajao od 2001., godine, nakon čega slijedi produžavanje ovog programa pod nazivom CARDS.

Od 2003. godine Škola učestvuje u EU-VET programu u okviru projekata za proizvodnju i prehranu hrane, u čiju implementaciju je bilo uključeno 25 škola iz BiH.

Od školske 2010/2011., godine u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj obrazovat će se i učenici IV stepena za zvanja: poslovno-pravni tehničar, prehrambeni tehničar, veterinarski tehničar  i tehničar mehatronike, i  učenici za zanimanja trećeg stepena: vozač motornih vozila, instalater, obrađivać metala rezanjem i monter suhe gradnje u sklopu EU-VET nastavnog plana i programa.

Škola ima uspješnu saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Pedagoškim zavodom, lokalnom zajednicom, nevladinim organizacijama, drugim školama, organizacijama i školama iz drugih zemalja.

Programi dokvalificiranja, preobuke, stručnog usavršavanja, redovno se obavljaju u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj. Kao ciljevi, smanjenje nezaposlenih osoba te cjeloživotno učenje, usmjeravaju Školu u  ključne probleme i njihovo prevazilaženje, a njene uposlenike čini svjetlijim primjerima u okviru odgojno-obrazovnog procesa.

Škola danas:

Danas se u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj stručno osposobljavaju učenici kroz savladavanje nastavnog plana u praksi za 6 zvanja i 17 zanimanja, raspoređenih u okviru 10 porodica zanimanja. Danas Mješovita srednja škola, Tešanj predstavlja jednu od 10 najboljih škola u BiH.

U slijedećoj tabeli prikazano je koje srednje škole postoje u sklopu Mješovite srednje škole:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Školska  2011/2012  godina

Mješovita srednja škola,Tešanj u školskoj 2011/2012. godini. u svom sastavu ima 23 stručna zvanja, (šest(6) IV stepena i sedamnaest (17) III stepena složenosti zanimanja), u okviru deset porodica zanimanja. Učenici su upisani u 40 odjeljenja. Učenici koji se upisuju u Mješovitu srednju školu su uglavnom sa područja općine Tešanj.

U školskoj 2011/2012. godini u Mješovitu srednju školu upisano je 1112 učenik koji  su raspoređeni u 40 odjeljenja. U prve razrede upisano je 395 učenika raspoređenih u 14 odjeljenja, u druge razrede upisano je 452v učenika raspoređenih u 15 odjeljenja a u treće razrede upisano je 265 učenika raspoređenih u 11 odjeljenja.

Pregled odjeljenja:

Odjel /  Zvanje/zanimanje  / Razrednik  /  Smjena  /  Broj učenika

 • I.A  /  Tehničar za mehatroniku /  Mujkanović Jasminka  /  II  /  33
 • I.B  / Poslovno-pravni tehničar /  Garić Lejla  /  II  / 27
 • I.C /  Prehrambeni tehničar /  Huskić Nihada  /  II  /  30
 • I.D / Prehrambeni tehničar /  Halilović Aida  / II  / 30
 • I.1 /  Električar /  Salkić Besim  /  II  /  29
 • I.2 /  Vozač motornih vozila /  Kadribašić Damir  /  II  /  31
 • I.3 /  Automehaničar/  Šišić Amela  /  II  /  28
 • I.4 /  Instalater /  Kurtić Mersiha  /  II  /  26
 • I.5 /  Obrađivač metala rezanjem /  Bešlagić Lejla  /  II  /  29
 • I.6 /  Krojač /  Nuhanović Ismeta  /  II  /  25
 • I.7 /  Krojač /  Sadiković Adijana  /  II  /  26
 • I.8 /  Obučar/  Mulabečirović Mustafa  /  II  /  28
 • I.9 /  Kuhar+konobar /  Mandžukić Izet  /  II  /  28
 • I.10 /  Stolar/  Solo Hasan  /  II /  25
 • II.A /  Tekstilni tehničar /  Ahmetagić Mira  /  I  /  34
 • II.B /  Poslovno-pravni tehničar /  Lokić Amela  /  I  /  35
 • II.C /  Prehrambeni tehničar /  Pridjevčić Nadina  /  I  /  36
 • II.D / Veterinarski tehničar /  Karagić Senaida  /  I  /  28
 • II.E / Tehničar za mehatroniku /  Šišić Osman  /  I  /  29
 • II.1 /  Vozač motornih vozila /  Šabanović Salih  /  I  /  32
 • II.2 /  Automehaničar /  Hasičić Muhamed  /  I  /  33
 • II.3 /  Instalater/  Mulalić Emir  /  I  /  31
 • II.4 / Zavarivač /  Hodžić Ajša  /  I  /  28
 • II.5 /  Obrađivač metala rezanjem /  Kjurtić Sead  /  I  /  28
 • II.6 / Krojač /  MBrkić Selima  /  I  /  30
 • II.7 /  Monter suhe gradnje/  Mehmedović Enver  /  I  /  24
 • II.8 /  Trgovac /  Mujić Mustafa  /  I  /  32
 • II.9 /  Kuhar /  Halilović Zlata  /  I  /  22
 • II.10 /  Frizer /  Kršić (A) Aida  /  I  /  30
 • III.A / Tekstilni tehničar /  Čamdžić Samila  /  I  /  19
 • III.B /  Poljoprivredni tehničar /  Šeljmo Adnan  /  I  /  24
 • III.1 /  Električar /  Vejsić Zumreta  /  I  /  28
 • III.2 /  Automehaničar /  Bošnjak Besim  /  I  /  29
 • III.3 /  Metalostrugar /  Balić Muhamed  /  I  /  25
 • III.4 /  Zavarivač /  Ahmić Esed  /  I  /  17
 • III.5 /  Plinski i vodoinstalater /  Karahodžić Besim  /  I  /  26
 • III.6 /  Kuhar+konobar /  Mešić Melisa  /  I  /  24
 • III.7 /  Frizer  / Čerimagić Lejla  /  I  /  27
 • III.8 /  Trgovac /  Hojkurić Hajrudin  /  I  /  21
 • III.9 /  Poslovni sekretar /  Kerić Nisveta /  I  /  25

Ukupan broj odjeljenja: 40

Prosječan broj učenika po odjeljenju: 27,8

Ukupan broj učenika: 1112

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nastava u MSŠ Tešanj

Nastava u MSŠ Tešanj je organizirana u dvije smjene. Početak nastave je u 7:00 sati, a završetak u 18:55 sati. Niže je navedena detaljna satnica po smjenama. Jedan nastavni sat/čas traje 45 minuta, mali odmor između dva sata/časa traje 5 min., a veliki odmor 15 min. Tijekom svake smjene postoji jedan veliki odmor i to između 3. i 4. sata/časa, odnosno od 9:25 do 9:40 i od 15:25 do 15:40.

……….Prva smjena                                                                                              Druga smjena

SAT/ČAS. POČETAK  - KRAJ                                                                  SAT/ČAS. POČETAK  - KRAJ

…….1.  7:00  - 7:45                                                                                          1. 13:00 – 13:45

…….2.  7:50  - 8:35                                                                                           2. 13:50  - 14:35

…….3.  8:40  - 9:25                                                                                            3. 14:40  - 15:25

…….4.  9:40  - 10:25                                                                                         4. 15:40  - 16:25

…….5.  10:30 – 11:15                                                                                         5. 16:30  - 17:15

…….6.  11:20  - 12:05                                                                                         6. 17:20  - 18:05

…….7.  12:10  - 12:55                                                                                         7. 18:10  - 18:55

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………