Rang lista – prijem uposlenika na određeno MSŠ Tešanj

Rang listu za prijem uposlenika na određeno u MSŠ Tešanj možete preuzeti ovdje:

Rang lista – prijem uposlenika MSŠ na određeno.xlsx – download/preuzmi