… Predstavnici Mješovite srednje škole Tešanj prezentirali rezultate evaluacije Nastavnih planova i programa na konferenciji u Sarajevu …

U periodu od 20. do 21. februara održana je konferencija na kojoj su prezentirani rezultati evaluacije Nastavnih planova i programa  pet porodica zanimanja srednjeg stručnog…

View More … Predstavnici Mješovite srednje škole Tešanj prezentirali rezultate evaluacije Nastavnih planova i programa na konferenciji u Sarajevu …