…Sektorska strategija ekonomskog razvoja…

…Sektorska strategija ekonomskog razvoja…

  • admin
  • 21. Avgusta 2012.
  • Aktuelne vijesti
  • Komentari isključeni za …Sektorska strategija ekonomskog razvoja…

Radna grupa za izradu sektorske Strategije ekonomskog razvoj općine Tešanj, na čelu sa vođom grupe Doc.dr. Ismarom Alagićem, savjetnikom Općinskog načelnika za pristup EU-fondovima, je održala radni sastanak na kome je usvojena sektorska SWOT analiza, sektorska Vizija i razrađen sektorski strateški plan sa identifikacijom strateških ciljeva, operativnih ciljeva i programa, projekata i mjera.   Naredni korak je razrada operativnih planova za operativne ciljeve, programe, projekte i mjere. U radnom djelu sastanka prisustvovao je član Radne grupe, direktor Mješovite srednje škole  Muharem Saračević.