Archive for Januar, 2012

Sakupljajmo PETice – završna prezentacija projekta…

U četvrtak 26.01.2012. godine sa početkom u 14 sati u prostorijama OŠ „Gazi Ferhad-beg“ u Jablanici u organizaciji udruženja „EKO-MLADI“, održana je završna prezentacija realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata u sklopu projekta „Sakupljajmo PETice“ koji implementiraju udruženje „EKO-MLADI“ i općina Tešanj a u sklopu UNDP projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura.

Pored članova udruženja, učenika i uposlenika škola, predstavnika drugih NVO sa
područja općine, predstavnika MZ Jablanica, medija, prisutni su bili:

 • – Poslanik u Parlamentu BiH g-din Šemsudin Mehmedović
 • – Poslanik u Skupštini ZDK g-din Ibrahim Plančić
 • – Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK g-đa Bernadeta Galijašević
 • – Ministrica finansija ZDK g-đa Amra Babić
 • – Ministar prostornog uređenja, saobraćaja i komunikacija i zaštite okoline ZDK g-din Raif
  Seferović
 • – Šef ureda Premijera ZDK g-din Dženan Begović
 • – Načelnik općine Tešanj g-din Šišić Fuad
 • – Predstavnica UNDP-a g-đica Branka Matić
 • – Pomoćnik Načelnika općine Tešanj g-din Suad Huskić
 • – Direktor Razvojne agencije Tešanj g-din Hilmo Perčo
 • – Projekt menadžer TRA g-din Muhamed Džihić
 • – Direktor OS „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica g-din Šerif Plančić
 • – Direktorica OS „Huso Hodžić“ Tešanj g-đa Almina Brkić
 • – Direktorica OS „Rešad Kadić“ Krndija g-đica Berina Merdić
 • – Direktorica OS „Mustafa Mulić“ Šije g-đa Jasminka Hafizović
 • – Direktor OS „Kulin Ban“ Tešanjka g-din Besim Džanović
 • – Direktor OS „1.Mart“ Jelah g-din Esad Garić
 • – Direktor OS „Džemal Bijedić“ Miljanovci g-din Izudin Karahmet
 • – Predstavnik OS „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević
 • – Direktor Gimnazije „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj g-din Salko Subašić
 • – Direktor Srednje Tehničke Škole Tešanj g-din Fehim Softić
 • – Direktor Mješovite Srednje Škole Tešanj g-din Muharem Saračević
 • – Direktor OS „21. Mart“ Matuzići g-din Dževad Hopić
 • – G-din Šefket Turalić najaktivniji građanin pojedinac

Uručena su i PRIZNANJA za učešće u projektu za svih 12 škola i 3 medija sa podrućja općine
Tešanj (Radio ANTENA, Radio Tešanj i TV SMART). PRIZNANJA Direktorima škola, pa tako i našoj školi, je uručio Načelnik općine, aPRIZNANJA medijima je uručila predstavnica UNDP-a.

Donacija materijala za praktičnu nastavu monterima suhe gradnje…

U srijedu 25.01.2012. godine u prostorije Mješovite srednje škole, Tešanj iz firme Obnova d.o.o. Jelah  došla je zavidna količina građevinskog materijala za potrebe izvođenja praktične nastave za zanimanje Monter suhe gradnje.

Donirani materijal će se utrošiti za obuku učenika u praktičnom djelu izvođenjem postavljanja nosača za rigips ploče, postavljanja izolacije, postavljanja spuštenog stropa od  rigipsa.

Hvala na nesebičnoj podršci Obnovi d.o.o. Jelah i Lafarge-u (lideru u proizvodnji građ. materijala od gipsa)

Misija i Vizija Mješovite srednje škole, Tešanj…

 • Misija  škole   „Znanje za život“:

Postojimo da bismo kvalitetno, stručno i na savremen način obrazovali generacije učenika iz naše sredine, da mladog čovjeka formiramo u stručnu i kompetentnu osobu koja se uključuje u permanentno obrazovanje odraslih.

Vaš uspjeh je ogledalo našeg uspjeha.

 • Vizija škole:

U narednom periodu želimo da postanemo škola lider na tržištu obrazovanja, koja će dostići evropske standarde u stručnom obrazovanju i obuci. Težićemo da omogućimo uslove za proširenje praktične primjene znanja, naročito s ciljem osposobljavanja učenika za potrebe tržišta rada, jer mislimo da se budućnost ove škole poklapa sa razvojnom budućnošću naše regije.

Pretraga
Arhiva vijesti: