Connecting Classrooms sastanak u MSŠ Tešanj…

Mješovita  srednja škola Tešanj 05. novembra (Petak) bila je domaćin radnog sastanka radne grupe Connecting Classrooms pod podkroviteljstvom British Council-a BiH.

Svrha sastanka bila je detaljno definiranje aktivnosti koje će škole u okviru projekta Connecting Classrooms raditi u narednih godinu dana.

Od januara do marta 2011. godine, Britanski savjet će organizirati obuku za sve članove sekcija/učenike tzv. Young Leaders Training koji će uključiti timski rad, međunarodna partnerstva uz pomoć savremenih tehnologija, interkulturalnu komunikaciju i druge relevantne vještine. Isto tako, u tom periodu će se napraviti International Co-ordinator course za  nastavnike kako bi se dodatno osposobili za međunarodnu saradnju.

Plan posjete u MSŠ Tešanj (petak 05.11.2010):

12:00-12:15   Dolazak učesnika

12:15-12:45   Prezentacija sa kontakt seminara u UK

12:45-14:00  Rad u grupama (clusters)

14:00-14:45  Pauza

14:45-15:30  Konačna prezentacija plana i dogovor za naredni sastanak