Nova zanimanja u MSŠ Tešanj

U školskoj 2010/2011. godini Mješovita srednja stručna škola Tešanj uvodi obrazovanje za nova zanimanja. U nastavku pogledajte opise novih zanimanja, kao i Plan upisa za školsku 2010/2011. godinu. .

Tehničar mehatronike – Mehatronika nije nova tehnička grana, već novonastali pristup koji naglašava neophodnost ujedinjavanja i snažnog međudjelovanja različitih područja tehnike. Mehatronika predstavlja kombinaciju mašinstva, elektronike, softverskog inženjerstva i upravljanja. U toku četvorogodišnjeg školovanje učenici stiču potrebna znanja i vještine za funkcionalno povezivanje elektro, mašinskih i informatičkih tehnologija. Učenici usvajaju znanja iz elektronike, teorije sistema automatskog upravljanja, mjerenja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva i robotike. Nakon završetka školovanja učenici će biti osposobljeni za rad i održavanje kompleksne opreme i sistema, koji se sastoje od elektrotehničkih, optičkih, automatizovanih i računarskih sklopova, za nadziranje složenih procesa u pogonima i projektovanje automatskih sistema, mašina i alata.  

Veterinarski tehničar – obavlja poslove vezane za veterinarstvo; posjeduje radnu sposobnost kako individualnu, tako i za saradnju sa drugima; poznaje bolesti životinja, kućnih ljubimaca i osposobljen je da pomaže u dijagnostikovanju i liječenju tih bolesti; poznaje osnove gajenja domaćih životinja; poznaje osnove ishrane pojedinih vrsta i kategorija domaćih životinja; poznaje karakteristike pojedinih rasa; kontroliše kvalitet proizvoda životinjskog porijekla i poznaje propise o standardizaciji; adekvatno rukuje i održava tehnička sredstva i mašine u veterinarstvu.  

Poslovno-pravni tehničar – Poznaje osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poduzetništvu, menadžmentu, knjigovodstvu, finansijama, bankarstvu i poslovnom pravu; osposobljen za poslove u općim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave; obavlja administrativne poslove; komunicira sa strankama; komunicira sa bankama; radi na poslovima iz područja radnih odnosa; izrađuje razne evidencije i statisticke podatke; piše rješenja i odluke; radi na ovjerama potpisa, rukopisa i prijepisa; posjeduje osnovna znanja jednog svjetskog jezika na nivou razmjene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova; obrađuje poštu i radi na računaru; sposoban je za praćenje i usvajanje ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz poduzetništva, računovodstva, menadžmenta, finansija, bankarstva i poslovnog prava.

Prehrambeni tehničar – Organizuje primanje, rukovanje, čuvanje i uskladištenje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne trake i rade u odgovarajućim nadzorno analitičkim i razvojnim laboratorijima. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i skroba, ulja i masti, vina i drugih pića.

Monter suhe gradnje – Oblaganje zidanih i betonskih zidova i stropova gipskartonskim pločama. Montaža pregradnih stijena s metalnom podkonstrukcijom. Oblaganje zidova zidnim oblogama od drva ili sličnim umjetnim zamjenama. Izvođenje spuštenih stropova na drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji. Montaža izolacijskih slojeva na vertikalnim i kosim zidovima. Montaža izolacijskih slojeva u stambenom potkrovlju. Izvođenje suhih estriha za plivajuće podove. Izvođenje povišenih (kompjuter) podova. Montaža instalacijskih zidova u sanitarnim čvorovima sa metalnom potkonstrukcijom i izvedenim priključcima za sanitarni uređaj.  

Vozač motornih vozila – Pripremanje vozila za izvršenje prijevoznog zadatka. Preuzimanje prijevozne dokumentacije. Postavljanje vozila na ukrcajno mjesto i preuzimanje tereta. Kontroliranje i bavljanje ukrcaja, osiguranje i zaštita tereta preuzimanje dokumentacije od pošiljaoca. Prijevoz tereta od mjesta ukrcaja do mjesta iskrcaja. Opskrba vozila gorivom i mazivom. Upravljanje vozilom u svim vremenskim uvjetima i prometnim situacijama. Briga o sigurnosti prometa na cestama. Kontrola rada motora. Kontrola stanja tereta i vozila provođenje svih postupaka koji su obavezni pri prometnoj nezgodi ili štećenju tereta.  

Rezultati reforme u našoj Školi: – Razvijeni su novi nastavni planovi i programi, modernizirani i osavremljeni u skladu sa evropskim standardima. – Primjenjujemo nove interaktivne metode rada gdje su učenici u centru pažnje. – Uspostavljena je jača veza sa tržištem rada i poboljšana upisna politika. – Kontinuirano vršimo edukaciju nastavnika radi jačanja njihovih kompetencija. – Podstičemo obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje. Ovo su samo neki elementi reformskih procesa koji nas svrstavaju među vodeće škole u FBiH i prepoznatljive u cijeloj BiH. Iskreno se nadamo da ćemo i ubuduće slijediti ovaj put u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg obrazovanja.

You may also like...